Reklam

Reklam

Reklam
  • pilar Kontrollera flygplanet
  • Z
    Håll ner för att accelerera
  • X
    Luta planet åt höger
  • C
    Luta planet åt vänster

Vinn de fem flygloppen i Rio de Janeiro, New York, Miami, Bueonos Aires och Dubai! Följ pilarna genom portarna i rätt ordning. Klara banan innan tiden är slut!

By clicking "Add Air Show to Your Website", you agree to the Webmaster Terms and Conditions.

Lägg till Air Show på din hemsida Hjälp

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklam

Flera spelare
Reklam