Reclamă

Reclamă

Reclamă
  • sus Accelerează
  • jos Frână/Înapoi
  • dreapta stânga Rotire
  • X
    Săritură
  • S
    Sunet

Explorează fabrica şi culege informaţii despre radiaţii.

Ajutor

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reclamă

Multijucător
Reclamă